Priser på behandlingar

Vi fokuserar på kvalitet, omhändertagande och god service.

Priser

Vi fokuserar på kvalitet, omhändertagande och god service. Vi är inte billigast men väldigt prisvärda.

För att kunna ge ett riktigt kostnadsförslag gör vi först en ordentlig undersökning, inkl upp till 18 röntgenbilder. Därefter diskuterar vi olika behandlingsalternativ och kostnadsförslag för att du ska få den bästa behandlingen för dina behov.

Vi erbjuder räntefritt tandvårdslån. Vi är anslutna till försäkringskassan så alla patienter får ta del av det statliga tandvårdsstödet: Tandvårdsstödet består av tre delar:
-Allmänt tandvårdsbidrag (ATB)
-Särskilt tandvårdsbidrag (STB)
-Högkostnadsskydd

OBS! Vi har inget avtal kring barn- och ungdomstandvård. Därmed får du som är under 24 år betala fullt pris om du vill vara patient här.


Läs mer på Försäkringskassan

EXEMPEL PÅ PATIENTKOSTNADER 2023 (utan ATB):

Undersökning, NY PATIENT (inkl upp till 18 rtg): 950 kr

Undersökning, inklusive upp till 15min tandstensborttagning och polering: 1717 kr

Fyllning: 1252 kr-2602 kr (beroende på antal skadade ytor på tanden)

Tandborttagning: 1924 kr-2973 kr-5212 kr (enkel/svår/operation)

Rotbehandlingar (olika antal kanaler): 5706 kr-7414 kr

Porslinskrona: 8856 kr

Helprotes: 11036 kr
Delprotes: 13054 kr

Blekning: 3500 kr
Implantatkrona: från 25912 kr
Bro (tre led): 20966 kr
Tandhygienistbehandling: ca 2200 kr