Priser på behandlingar

Vi fokuserar på kvalitet, omhändertagande och god service.

Priser

Vi fokuserar på kvalitet, omhändertagande och god service. Vi är inte billigast men väldigt prisvärda.

För att kunna ge ett riktigt kostnadsförslag gör vi först en ordentlig undersökning, inkl upp till 18 röntgenbilder. Därefter diskuterar vi olika behandlingsalternativ och kostnadsförslag för att du ska få den bästa behandlingen för dina behov.

Vi erbjuder räntefritt tandvårdslån. Vi är anslutna till försäkringskassan så alla patienter får ta del av det statliga tandvårdsstödet: Tandvårdsstödet består av tre delar:
-Allmänt tandvårdsbidrag (ATB)
-Särskilt tandvårdsbidrag (STB)
-Högkostnadsskydd

OBS! Vi har inget avtal kring barn- och ungdomstandvård. Därmed får du som är under 24 år betala fullt pris om du vill vara patient här.


Läs mer på Försäkringskassan

EXEMPEL PÅ PATIENTKOSTNADER 2022 (utan ATB):

Undersökning, NY PATIENT (inkl upp till 18 rtg): 950 kr

Undersökning, inklusive upp till 15min tandstensborttagning och polering: 1547 kr

Fyllning: 1128 kr-2344 kr beroende på antal skadade ytor på tanden.

Tandborttagning: 1733 kr-2678 kr-4746 kr (enkel/svår/operation)

Rotbehandlingar (olika antal kanaler): 5178 kr-6648 kr

Porslinskrona: 7942 kr

Helprotes: 9792 kr
Delprotes: 11.555 kr

Blekning: 3150 kr
Implantatkrona: ca 24.000 kr
Bro (tre led): 18.674 kr
Tandhygienistbehandling: ca 1800 kr