Priser på behandligar

Vi fokuserar på kvalitet, omhändertagande och god service.

Priser

Vi fokuserar på kvalitet, omhändertagande och god service. Vi är inte billigast men väldigt prisvärda.

För att kunna ge ett riktigt kostnadsförslag gör vi först en ordentlig undersökning, inkl upp till 18 röntgenbilder. Därefter diskuterar vi olika behandlingsalternativ och kostnadsförslag för att du ska få den bästa behandlingen för dina behov.

Vi erbjuder räntefritt tandvårdslån. Vi är anslutna till försäkringskassan så alla patienter får ta del av det statliga tandvårdsstödet: Tandvårdsstödet består av tre delar:
-Allmänt tandvårdsbidrag (ATB)
-Särskilt tandvårdsbidrag (STB)
-Högkostnadsskydd

OBS! Vi har inget avtal kring barn- och ungdomstandvård. Därmed får du som är under 24 år betala fullt pris om du vill vara patient här.


Läs mer på Försäkringskassan

EXEMPEL PÅ PATIENTKOSTNADER 2021 (utan ATB):

Undersökning, NY PATIENT (inkl upp till 18 rtg): 950 kr

Undersökning, inklusive upp till 15min tandstensborttagning och polering: 1473 kr

Fyllning: 1074 kr-2234 kr beroende på antal skadade ytor på tanden.

Tandborttagning: 1650 kr-2550 kr-4540 kr (enkel/svår/operation)

Rotbehandlingar (olika antal kanaler): 4948 kr-6310 kr

Porslinskrona: 7540 kr

Helprotes: 9245 kr
Delprotes: 11.895 kr

Blekning: 3000 kr
Implantatkrona: max 25.500 kr
Bro (tre led): 17.672 kr
Tandhygienistbehandling: ca 1700 kr