Priser på behandligar

Vi fokuserar på kvalitet, omhändertagande och god service.

Priser

Vi fokuserar på kvalitet, omhändertagande och god service. Vi är inte billigast men prisvärda!

För att kunna ge ett riktigt kostnadsförslag gör vi först en ordentlig undersökning, inkl upp till 18 röntgenbilder. Därefter får du komma tillbaka och få diskutera olika behandlingsalternativ och kostnadsförslag för att du ska få den bästa behandlingen för dina behov.

Vi erbjuder räntefritt tandvårdslån. Vi är anslutna till försäkringskassan så alla patienter får ta del av det statliga tandvårdsstödet: Tandvårdsstödet består av tre delar:
-Allmänt tandvårdsbidrag (ATB)
-Särskilt tandvårdsbidrag (STB)
-Högkostnadsskydd

OBS! Vi har inget avtal kring barn- och ungdomstandvård. Därmed får du som är under 25 år betala fullt pris om du vill vara patient här.


Läs mer på Försäkringskassan

EXEMPEL PÅ PATIENTKOSTNADER 2019 (utan ATB):

Undersökning, NY PATIENT(erbjudande) inkl upp till 18 rtg: 950 kr

Undersökning, inklusive tandstensborttagning och polering: 1345 kr

Fyllning: 1013 kr-2104 kr beroende på antal skadade ytor på tanden.

Tandborttagning: 1487 kr-2105kr-4300kr (enkel/svår/operation)

Rotbehandlingar (olika antal kanaler): 3806 kr-5400 kr

Porslinskrona: 6714 kr

Helprotes: 12.564 kr
Delprotes: 13.518 kr

Blekning: 3000 kr
Implantatkrona: 23.833 kr
Bro, (tre led): 15.440 kr
Tandhygienistbehandling: ca 1553 kr