Priser på behandligar

Vi fokuserar på kvalitet, omhändertagande och god service.

Priser

Vi fokuserar på kvalitet, omhändertagande och god service. Vi är inte billigast men prisvärda!

För att kunna ge ett riktigt kostnadsförslag gör vi först en ordentlig undersökning, inkl upp till 18 röntgenbilder. Därefter får du komma tillbaka och få diskutera olika behandlingsalternativ och kostnadsförslag för att du ska få den bästa behandlingen för dina behov.

Vi erbjuder räntefritt tandvårdslån. Vi är anslutna till försäkringskassan så alla patienter får ta del av det statliga tandvårdsstödet: Tandvårdsstödet består av tre delar:
-Allmänt tandvårdsbidrag (ATB)
-Särskilt tandvårdsbidrag (STB)
-Högkostnadsskydd

OBS! Vi har inget avtal kring barn- och ungdomstandvård. Därmed får du som är under 25 år betala fullt pris om du vill vara patient här.


Läs mer på Försäkringskassan

EXEMPEL PÅ PATIENTKOSTNADER 2020 (utan ATB):

Undersökning, NY PATIENT(erbjudande) inkl upp till 18 rtg: 950 kr

Undersökning, inklusive upp till 15min tandstensborttagning och polering: 1395 kr

Fyllning: 1043 kr-2167 kr beroende på antal skadade ytor på tanden.

Tandborttagning: 1540 kr-2261kr-4346kr (enkel/svår/operation)

Rotbehandlingar (olika antal kanaler): 3902 kr-5561 kr

Porslinskrona: 7482 kr

Helprotes: 12.972 kr
Delprotes: 13.962 kr

Blekning: 3000 kr
Implantatkrona: 24.169 kr
Bro, (tre led): 16.948 kr
Tandhygienistbehandling: ca 1589-1675 kr